Bilgi

Sözsüz Dil Nedir?

Sözsüz Dil Nedir?

Sözsüz Dil Videosu

Sözsüz Dil Onbaşı, bilinçli olarak değil, genellikle içgüdüsel olarak yapılan sözcükleri kullanmadan iletişim kurmak için fiziksel davranış, ifadeler ve jestlerin kullanılmasıdır. Kısacası, dilsel olmayan bilgi aktarımı görsel, işitsel, dokunsal ve kinetik (fiziksel) kanallar aracılığıyla.

Farkında olsak da olmasak da, diğer insanlarla etkileşime girdiğimizde, kelimeler kullanmadan sürekli olarak sinyal veriyor ve alıyoruz. Tüm sözsüz davranışlarımız: yaptığımız jestler, oturma şeklimiz, sesimizin hızı ve tonu, muhatapımızla yakınlık, göz teması ... her şey diğer kişiye bilinçsiz ama yoğun mesajlar gönderir. Bu mesajlar konuşmayı bıraktığımızda da durmuyor. Sessiz olsak bile, hala sözsüz iletişim kuruyoruz.

Psikolog Xevi Molas bu ilginç videoda bize açıklıyor.

İçin abone olun YouTube kanalımız